Posts

Slop-Tart | Dining Hall Challenge | CQ Week 10This week at Camp Quarantine, Director Dan takes on the challenge of eating a Slop-Tart (a sloppy joe Pop-Tart) while campers at home join in an onscreen …

Playoffs Round 1 | @London Spitfire vs @Chengdu Hunters | Playoffs Week 1 | APAC Day 1Don’t forget to subscribe for more OWL match content! — http://blizz.ly/OWLSubscribe

Join us for the 2020 Overwatch League season:
Schedule: https://overwatchleague.com/en-us/schedule

Check out the new Akshon Highlights channel! — http://blizz.ly/AkshonHighlights

Check out more matches & highlights from this week! — https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnBEhITAFhhE5Lcql3DtN5jyugviHh9L

Playoffs for the 2020 Overwatch League season are finally here! Week 1 is live on September 3-6 on YouTube Gaming! With only a certain amount of teams able to make it to Grand Finals, who will show their true potential and fight their way through these tough brackets?! Tune in to find out!

Teams Participating:
– London Spitfire
– Chengdu Hunters

#OWL2020 #LondonSpitfire #ChengduHunters

OYO Fitness – 10 Week Challenge – Real People, Real ResultsFitness Director Nick Bolton’s OYO 10 Week fitness program, that 14 participants lost an average of 17 pounds. Hear their stories.

Startup Boost Week․ «Ռոստելեկոմի» մրցանակները ստացան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ տեղերը զբաղեցրած թիմերը100 ուսանողներ՝ մարզերից և Երևանից մասնակցել են Startup Boost Week մրցույթին: Այն կորոնավիրուսի պատճառով կայացել է առցանց: Միջոցառմանն արդեն չորրորդ անգամ աջակցում է Ռոստելեկոմը: