Tag Archives: Website

பாடசாலை மாணவர்களின் தலைமைத்துவப் பண்புகள் – Meelparvai Website

பாடசாலை மாணவர்களின் தலைமைத்துவப் பண்புகள் – Meelparvai Website


தலைவராதல் என்பது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவசியமான ஒன்று. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் தலைவராகச் செயற்படுவீர்களானால் அல்லது தலைமைத்துவப் பண்புகளைப் பிரயோகிப்பீர்களானால் வெற்றிகளை இலகுவாகப் பெறுவீர்கள்.

இது தொடர்பாக பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவற்றின்படி தலைவராவதற்குரிய பொதுப் பண்புகளாக உடற் திறன்கள், மனவெழுச்சிகள், அறிவுத் திறன்கள், சமூகத் திறன்கள், தேர்ச்சிகள் என்பன கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றை மாணவர்களாகிய நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் தலைமைத்துவம் என்பது ஆளுமையின் ஒரு கூறாக உள்ளதுடன், சூழ்நிலையின் விளைவாக ஏற்படுவதாகவும் உள்ளது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு தலைவராக இருப்பவர்களிடத்தில் மேலோங்கிக் காணப்பட வேண்டியுள்ளது. வெற்றிகரமான ஒரு தலைமைத்துவத்திற்கு பின்வரும் குணத் திறன்கள் அவசியமானவை என Adair John குறிப்பிடுகின்றார்.

  1. குழு மனோநிலையைப் புரிந்துகொள்ளல்

குழுவின் இயக்கவியல் மனப்போக்கை அறிந்தவராக தலைமைப் பண்புடையவர் இருக்க வேண்டும். குழு மனம், குழு நடத்தை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு செயற்திட்டங்களை வடிவமைத்து செயற்படும் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு நிகழ்ச்சியையும் நன்கு திட்டமிட்டு அதற்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் பெற்று எல்லோரையும் பங்கேற்க வைத்து வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கும் திறன் இதனூடாகப் பரிணமிக்கின்றது.

  1. துடிப்பும் நெகிழ்வும்

தலைமைத்துவப் பண்புடையவர் தன்னுடைய மனப்பான்மை, ஈடுபாடு மற்றும் பிற நடத்தைகளில் துடிப்புடனும் தேவைப்படும்போது இவற்றில் நெகிழ்வுத் தன்மையை வெளிப்படுத்துபவராகவும் இருக்க வேண்டும். நிலைமைக்குத் தக்கவாறு சில சமயத்தில் இறுக்கமானவராகவும் வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஜனநாயக முறையில் எல்லோரையும் அணைத்துக் கொண்டு செல்பவராகவும் இருத்தல் அவசியம். சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தனது குழுவினர்களுடைய விருப்பத்திற்கு அமைய தேவைப்படும் மாற்றங்களையும் மேற்கொள்ளத் தயாராக இருக்கின்ற பண்பும் அவசியமாகும். இதற்குத் திட்டமிடல், பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் வழிமுறைகளுக்குத் தேவையான வளங்களை ஒன்று திரட்டும் ஆற்றல், நெறிப்படுத்தும் திறன் என்பவை உதவும்.

  1. குழுவின் பிற உறுப்பினர்களை விட மேன்பட்டுத் திகழ்தல்

தலைமைத்துவ பண்புடையவர் குழுவோடு ஒத்துணர்வு கொண்டு திகழ்ந்தாலும் பெரும்பாலான குழு உறுப்பினர்கள் பாராட்டும் சில குணநலன்களில் மற்றவர்களைக் காட்டிலும் தான் உயர்வுடன் மற்றவர்களின் மதிப்பையும் ஒத்துழைப்பையும் பெற்று அவர்களை தன்னைப் பின்பற்றச் செய்ய முடியும். பொறுப்புக்களை தானே முன்வந்து ஏற்பவராகவும் எடுத்துக் கொண்ட வேலைகளைத் திறன்பட செய்து முடிப்பவராகவும் திகழ வேண்டும். எளிதாக அணுகக் கூடியவராகவும் பிரச்சினைகைளை வரைவில் புரிந்துகொள்ளும் நுண்ணறிவு படைத்தவராகவும் அவர் விளங்க வேண்டும்.

மேற்கூறிய இப்பண்புகளை பாடசாலையில் முறைசார், முறைசாரா முறையில் பாட ஏற்பாடுகள் மூலம் வழங்கும் விரிந்த ஏற்பாடுகளை புதிய கல்விச் சீர்திருத்த நடைமுறைகள் எடுத்துரைக்கின்றன. கல்வியே தலைமைத்துவத்தை வளர்த்திடும் முக்கிய காரணியாகவும் உள்ளது.

தலைமைத்துவப் பண்பை வளர்க்கும் கல்வி

தலைமைத்துவப் பண்புகள் ஒருவரிடம் நிறைந்திருந்த போதும் அவர் வெற்றிகரமான தலைவராக ஆகிவிட முடியாது. எனவே அவரை வெற்றியாளராக்குவதற்கு முதிர்ச்சியடையும் வண்ணம் பல்வேறு செயற்பாடுகளும் பாடசாலைகளிலும் கல்வி நிறுவனங்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். தரம் ஒன்றிலிருந்து புதிய கல்விச் சீர்திருத்தத்தில் பல்கலைக்கழகக் கல்வி, தொழிற்கல்வி வரை பாடத் திட்ட தேர்ச்சிகளினூடாக தலைமைத்துவத்தை வளர்க்கும் பல்வேறு செயன்முறைகள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. புதிய கல்விச் சீர்திருத்தத்தில் இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளுக்கு ஒரு நேரசூசி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வகையில் கல்லூரியில் நடைபெறும் விழாக்கள், விளையாட்டுப் போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள், அறிவியல் கண்காட்சிகள், மலர் வெளியீடுகள், கல்விச் செயற்திட்டங்கள், கல்விச் சுற்றுலாக்கள், சாரணியம் என்பவற்றை ஆசிரியரின் வழிகாட்டலினூடாக மாணவர்கள் மேற்கொள்கின்றபோது அவர்களது தலைமைத்துவ ஆற்றல்கள் விருத்தியடைகின்றன.

இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளின்போது ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடமே பொறுப்புக்களை வழங்கி செயற்பட வைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் எந்த நிகழ்ச்சியையும் நன்கு திட்டமிடல், திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சியை நிறைவேற்றுவதற்குரிய வளங்களைத் திரட்டல், யாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே அமைப்பாக இயங்கச் செய்தல், தேவையான மாற்றங்களையும் முடிவுகளைத் தகுந்த நேரத்தில் புகுத்தும் துணிச்சல் ஆகிய தலைமைத்துவப் பண்புக்குரிய குணநலன்களை மாணவர்கள் பயிலும் காலங்களிலேயே வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். இதற்கு வழிகாட்ட ஆசிரியர்கள் தம்மை தலைமைத்துவ ஆற்றல் உள்ளவர்களாக வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆசிரியரும் தலைமைத்துவமும்

வகுப்பறையில் மாணவர்களை வழிநடத்தி அவர்களிடமிருந்து தலைமைத்துவ நோக்கை நிறைவேற்றும் ஆசிரியர்கள் புதிய தேர்ச்சிகளை, கற்பித்தல் நுட்பங்களை, முறையியல்களை குழு வேலைகளை, விவாத அரங்குகளை, ஒப்படை முறையியல்களை, களஆய்வுகளை, பரிசோதனைகளை, செயல்நிலை ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என 2001 ஆம் ஆண்டில் முன்வைக்கப்பட்ட கல்விச் சீர்திருத்தம் விதந்துரைத்துள்ளது. தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் கொள்கை எனப்படும் கல்வியமைச்சின் அறிக்கையில் இவ்விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.

ஆசிரியர்களுக்கான தலைமைத்துவமானது தனிநபர் இயல்புகளிலும் தேர்ச்சிகளிலும் முழுமை பெறும்போதும் மாணவர்களின் உணர்வுகளுடன் சங்கமமாகும்போதும் ஏற்படுகின்றது. தெளிந்த அறிவு, சமநிலை ஆளுமை, தொடர்பாடல் திறன், பிறருக்காகச் சிந்தித்தல், முயற்சிகளில் முன்னிற்றல், வழிகாட்டல் ஆசிரியர்களின் தலைமைத்துவத்தை உறுதி செய்கின்றன.Source link

Popular Political Sports Website Bought by Aspiring Russian Lawmaker

Popular Political Sports Website Bought by Aspiring Russian Lawmaker


The founder of a new party vying for a spot in Russia’s parliament has acquired a sports website lauded as an independent media outlet unafraid of open political discussions, the site announced Friday.

Alexei Nechaev, the founder of a leading cosmetics company, is seeking to gain seats in the State Duma this fall as the head of the newly formed New People party. 

Sports.ru announced Friday that its shareholders, including popular YouTuber Yury Dud, have sold 100% of their shares to Nechaev’s fund. 

The outlet did not disclose the financial details of the deal.

Sports.ru readers expressed unease over the purchase on the website’s comment section, with many predicting a loss of political independence similar to that seen at other Russian news outlets in recent years. Several users pointed to Nechaev’s membership in the All-Russia People’s Front (ONF), a political coalition created by President Vladimir Putin a decade ago, as a sign that he could curb Sports.ru’s independence.

“Operationally, nothing will change in the company,” Sports.ru wrote, noting that it will retain its full team under the new ownership.

The website’s chief executive Mark Ten said the acquisition will allow Sports.ru to buy broadcasting rights, produce original video content and develop a healthy lifestyle project.

“Our ambitions are not limited to expansion within the sports market. We aim to create a media holding […] with the potential to unite people across communities,” Ten was quoted as saying.

Nechayev’s fund said its latest acquisition is part of an ongoing campaign to diversify its assets. 

“We love projects with a strong community, it always says a lot about the sustainability of the business,” the fund’s managing partner Ilya Pushkin told the Russian edition of Forbes magazine.

Analysts have linked the appearance of New People and two other parties last year to a Kremlin strategy to divide opposition support amid record low ratings for the ruling pro-Putin party.Source link

This Website Puts Boisterous Children and Noisy Neighbors on the Map

This Website Puts Boisterous Children and Noisy Neighbors on the Map


Noisy children skateboarding on the streets. Couples arguing in their homes. People gathered on the sidewalk, gossiping for long hours. Some people would describe these activities as noise pollution. A new website in Japan has put perpetrators on a map, spurring debate about those who disturb the peace.

The website, DQN Today, describes itself as a crowdsourced guide to help house hunters avoid neighborhoods inhabited by “stupid parents who let their children play on roads and parking lots.” It is populated by maps visualizing the dorozoku, or “road tribe,” a term that applies to people who block the way or wreak havoc in public.

Residents who find noise unbearable have found an outlet in the website, which collects anonymous gripes about neighbors and pins every grievance on an interactive map, creating an elaborate record of the irritating sounds and sights of Japan.

Noise complaints have increased in the capital, Tokyo, with the police logging a 30 percent increase between March and April last year. That’s when the government shut schools and advised residents to work remotely because of the coronavirus, causing some to become all too aware of homebound sounds they had paid little attention to before.

Outside, even though some play areas have been cordoned off during Japan’s state of emergency, most parks have remained open — and crowded.

The creator of the website initially responded to emailed questions on Wednesday about the site but declined to give his full name. He said that the map was a less-than-subtle hint for residents — they know who they are, even though they are never named — and for government officials, who he hoped would pay attention. The creator, who describes himself as a freelance web developer in Yokohama, Japan, and goes by the Twitter handle @hotaniya, later stopped responding to emails.

The site started in 2016 and initially had a few hundred users. Since then, it has grown exponentially as it has stirred debate, especially over what experts say appears to be society’s growing intolerance for the sounds of children at play.

While many on social media have lauded the website for shedding light on the problem of noise, some parents find its approach troubling and fear a growing divide between families with children and neighbors who cannot stand them. Among the 6,000 wide-ranging complaints, which cover subjects like parking violations, excessive swearing or stray cats that scratch car tires, are many entries that single out areas frequented by unsupervised children.

Saori Hiramoto, 35, an activist who successfully lobbied the Tokyo Metropolitan government to allow strollers in crowded trains in 2019, said that the map demonstrated a breakdown in communication and the fracturing of a society that was once interdependent.

“I really feel it’s so tough to raise kids,” she said, “People say parents should be responsible for child care, but it’s very difficult, especially for single parents. We’ve come to our limits.

“I think that the society or community should watch and raise kids as members in society,” she added.

Akihiko Watanabe, a professor in the Faculty of Education of Shiga University, near Kyoto, said in an interview on Wednesday that the map had the potential to harm children and teenagers by exposing places where they hang out unsupervised. But some parents become defensive over complaints about their children, making it difficult for others to approach them with concerns, he said.

“In the past, parents apologized and discipline their kids,” he said. “But now parents get hostile against people who scold.”

At least 1,500 new users registered to use the map between March and April last year. One complaint reads: The gatherings “are terribly loquacious and noisy. I glared for a long time but they didn’t stop. Children are also left unattended and make strange noises.”

Another says, “Three or four children gather and play loudly during holidays, and a high-pitched voice echoes in the neighborhood.”

“I forgot that this was a road,” another user wrote about a stretch of asphalt frequented by skateboarding preteenagers.

The dorozoku website is not the first digital map to draw controversy over what it details. Oshimaland logs “stigmatized properties” in Japan and around the world, where murders, suicides and fires have taken place. Recently, new users of the dorozoku map have tried to log public nuisance complaints in Taiwan, Portugal, Germany and Britain, but postings are limited to Japan for legal reasons.

The mapping site does not permit comments directly targeting private residences or schools, but it does allow references to unattended children playing on nearby roads, noting that it was ultimately the responsibility of parents and schools to supervise children at all times.

Over the years, residents in various parts of the country have campaigned against the construction of nursery schools, even as parents have called for more affordable day-care options. Kobe residents sued a nursery school in 2016 over playground cacophony, but the case was dismissed in 2017.

Experts see a growing intolerance toward children at play as some in the country’s aging population become less familiar with the sounds of small children. Over the years, residents in various districts have campaigned against the construction of nursery schools, even as parents have called for more affordable day care options and economists are worried that people in Japan, which has the oldest population, aren’t having enough babies.

Public parks are plastered with signs prohibiting all sorts of activities in response to nuisance complaints from residents. The Nishi-Ikebukuro Park in Toshima, Tokyo, has drawn attention for its bans on 45 different activities, such as skateboarding, jumping rope and soccer. A local official said the bans stemmed from a decade’s worth of complaints.

Ko Fujii, the founder and chief executive of the public affairs agency Makaira and a visiting professor at Tama University’s Center for Rule-making Strategies in Tokyo, noted incidents in recent years where disgruntled commuters harassed mothers who carried babies on public transportation.

The father of two young children, Mr. Fujii said that he had plastered a sticker bearing the slogan “We love babies, it’s OK to cry,” in order to show support to fellow parents.

“I think some people are purely just so frustrated with city life that they can become this insidious,” he said.

Japan has seen no shortage of noise disputes between neighbors. A 38-year-old construction worker was stabbed to death at his parents’ apartment in Tokyo in May by a 60-year-old resident of the building, who told the police he “could not stand the loud footsteps and voices.”

On Wednesday, a couple in Kyoto won a case against six neighbors, whom they had sued for harassment over noise disputes that concern their children. When reached by telephone, one of the plaintiffs, Shu Murayama, said that he considered the map a helpful resource for others.

“You can avoid troubles with this,” he said, adding that he had noticed complaints pinned in his own neighborhood.Source link

வராலற்றுப் புதிர்களைப் புரிந்துகொள்ளல் – Meelparvai Website

வராலற்றுப் புதிர்களைப் புரிந்துகொள்ளல் – Meelparvai Website


– விக்டர் ஐவன்

இன்று இலங்கை எதிர்கொள்ளும் சிக்கலான நெருக்கடிக்கும் இலங்கை யின் பண்டைய வரலாற்றுக்கும் இடையே ஒரு வலுவான தொடர்பு உள்ளது. இன்றைய இலங்கையர்கள் இன்று சிந்திக்கும் விதத்திற்கு  நாட்டின் உண்மையான வரலாற்றை விட வரலாற்றிற்கு வழங்கப்பட்ட வெவ் வேறு விளக்கங்களே தாக்கம் செலுத்தி யுள்ளது. இவ்விடயத்தையும் கருத்திற் கொண்டு இலங்கையின் வரலாற்றை விமர்சன ரீதியாக மீளாய்வொன்றினை மேற்கொள்வதற்காக நான் விரும்பி னேன், அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கடின  முயற்சியின் பலனாக “இலங்கை: வராலற்றின் தூய்மை“ என்ற தலைப்பில்  ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்கியது.

இலங்கையின் ஆரம்ப குடியேற்றம் முதல் பிரித்தானிய ஆட்சியின் இறுதி வரையான நீண்ட காலத்தை உள்ளடக் கிய ஒரு ஆய்வாக இது கருதப்பட முடியும். இது நிகழ்வுகளின் வரிசை அடிப்படையிலான தொகுப்பொன் றல்ல. மாறாக, வரலாற்று நடைபெற் றுள்ள புதிர்களைக் கருத்திற் கொண்டு அந்தப் புதிர்களைத் தீர்ப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.

வராலற்றின் பல புதிர்கள் பற்றிய எனது அவதானிப்புகள் பிரபலமான நம்பிக்கைகளுக்கு முரணானவையாகும். பாரம்பரியப் புத்தகங்கள்  மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வரலாற்று புத்தகங்களில் கூறப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு  மாற்றமானதாகும்.  இதில் உள்ள எனது அவதானிப்புகள் இலங்கை தற்போது எதிர்கொள்ளும் சிக்கலான நெருக்கடியைப் புரிந்துகொள்ளவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என நான் நம்பு கின்றேன். நான் இங்கு இலங்கையின் வரலாற்றை முன் நவீன காலம் மற்றும் நவீன காலம் என இரண்டாகப் வகைப்படுத்தியுள்ளேன். முன் நவீன காலமாக இலங்கை ஆரம்ப குடியேற் றம் முதல் பிரித்தானியா- இலங்கை யைக் கைப்பற்றும் வரையான நிலப் பிரபத்துவ காலத்தையும்  நவீன கால மாக இலங்கை ஒரு பிரித்தானியாவின் காலனியாக மாறியதன் பின்னரான  காலத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளேன்.

இனக் குழுக்களின் ஆரம்பம்

சிங்களவர்களின் மூதாதையர்களா கக் கருதப்படும் விஜயன் உட்பட அவரது ஆட்கள் தற்செயலாக இந்த தீவுக்கு வந்த இதன் ஆதிக்கத்தை கைப் பற்றிய சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்கனவே இங்கு சில குடியேற்றங்கள் காணப் பட்டதாகவும்  அவர்கள் நாகரீகம் உள்ளவர்களாக இருந்ததாகவும் வரலாற்றுச் சான்றுகள் தெரிவிக்கின் றன. தொல்பொருள் அகழ்வாராய்ச்சி உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். ஷிரான் ரணியகலா அவர்கள் அனுராதபுரம் மற்றும் கண்டி பிரதேசங்களில் மேற்கொண்ட  அகழ்வாராய்ச்சிகளின் படி, விஜயனின் வருகைக்கு கி.மு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது கி.மு 8ம் நூற்றாண்டுகளில், பானைகளைப் பயன்படுத்திய மற்றும் நெல் போன்ற தானியங்களை பயி ரிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை யிலான நாகரிகமடைந்த மக்கள் தீவில் வசித்து வந்ததாக கண்டறியப்பட்டுள் ளது. மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்பட் டுள்ள யக்ஷ, நாக மற்றும் தேவ பழங் குடியினர் அக் காலத்தில் இலங்கை யில் வாழ்ந்த பழங்குடி மக்களாக இருக்கலாம்.

விஜயனும் அவரது குழுவும் வட இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்தபோது, ​​இங்கு ஏற்கனவே வாழ்ந்து வந்த மற்ற குழுக்கள் அதற்கு முன்னர்  தென்னிந்தியாவிலிருந்து இங்கு வந்திருக்க வேண்டும். எமக்கு இரும்புத் தொழில்நுட்பம் இந்தியாவி லிருந்தே கிடைத்தது. தென்னிந்தியாவி லிருந்து இலங்கைக்கு வந்த இந்த பண்டைய மக்களிடமிருந்து இரும்பு தொழில்நுட்பம் இலங்கைக்கு வந்திருக்கலாம். அனுராதபுரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளின்படி, முதல் இரும்பைப் பயன் படுத்தும் கலாச்சாரம் கி.மு. 950-800 க்கும் இடையில் இருப்பதை கதிர்வீச்சு அளவீட்டு திகதிகள் இது உறுதிப் படுத்தியுள்ளன.

இலங்கை இந்திய துணைக் கண்டத் தின் தெற்கு முனையிலிருந்து மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாக்கு நீரிணை யால்  பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரு நாடு களுக்கும் இடையிலான தூரம் 20 மைல் ஆகும். ராமா பாலம் அல்லது ஆதாமின் பாலம் என்று கருதப்படும் கடல் பாதையின் குறுக்கே உள்ள கல் பாதை இயற்கையான உருவாக்கம் அல்ல எனவும் அது இந்தியாவைச்  சேர்ந்த மனிதர்களினால் உருவாக்கப் பட்ட பாதையாகும் என்பது நாஸா வின் கருத்தாகும். அந்தக் காலத்தில்  கடல் ஆழம் குறைவாக இருந்திருக்க லாம் மற்றும் தென்னிந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு குடியேறியவர்கள் கடலுக்கு குறுக்கே நடந்து வருவதற் கும் முடியுமாக இருந்திருக்கும்.

எனவே, யக்ஷ நாக மற்றும் தேவ பழங்குடியினரை தென்னிந்தியாவிலி ருந்து வந்தவர்கள் என்று கருதலாம். வட இந்தியாவில் இருந்து இலங்கை க்கு வந்த விஜயனின் வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இங்கு வாழ்ந்த பழங் குடியினரின் எண்ணிக்கையை விட சிறியதாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்களின் கூட்டு சக்தி காரணமாக அவர்கள் வந்த பிறகு இலங்கையில் உள்ள கோத்திரங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் கோத்திரமாக அவர்கள் மாறியிருக்கலாம். படிப்படியாக அந்த ஆதிக்கம் செலுத்தும் கோத்திரத்தினரை அடிப்படையாகக் கொண்டு கோத்திரங் களின் உருவாக்கம் மூலம்  சிங்கள சமூகம் உருவாகியிருக்கலாம்.

மதங்கள் தோன்றல்

ராஜ்யத்திற்கு முந்தைய காலப்பகுதி யில் பழங்குடியினருக்கு தலைவர்கள் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்றினைத்த ஒரு தேசியத் தலைவர் இருந்திருக்க மாட்டார். அந்த நேரத்தில் தீவின் மக்களுக்கு நம்பிக்கைகளைத் தவிர வேறு எந்த மதமும் இருக்கவில்லை. பௌத்த மதம் இந்த இரண்டு குறை பாடுகளையும் தீர்த்து வைத்தது எனக் கூறலாம். மதம் ஒன்று இல்லாமை காரணமாக மக்களின் மனதில் வெறு மையை பௌத்தம் நீக்கியது எனக் கூறலாம். அதே சமயம், தேசியத் தலைமை இல்லாமல் கோத்திரத் தலைமைகள் மாத்திரம் காணப்பட்ட நாட்டிற்கு பௌத்த மதம் காரணமாக ஒரு அரசன் கிடைத்தது. பௌத்தம் அரசன்  மற்றும் அரச குடும்பத்தின் மதம் என்பதாலும் அது அறிவிற்கு எட்டக்கூடிய ஒரு மதம் என்பதாலும் வேடுவ மக்களைத் தவிர நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அந்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர். பௌத்தம் சிங்கள இனத்தை உருவாக்கி அனைத்து பழங்குடியினரையும் ஒன்றிணைக்கும் மதமாகவும் செயல்பட்டிருக்கலாம். அதே சமயம், இலங்கை ஒரே மதத்தைப் பின்பற்றும் ஒரே இன மக்களைக் கொண்ட நாடாக மாறியிருக்கலாம். தென்னிந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு புலம்பெயர்ந்து வருவோரும் பௌத்த மதத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு  சிங்கள பௌத்தர்களாக மாறியிருக்கலாம். ஒரே மதத்தின் ஒரே இனத்தின் மன்னர்களாக நாட்டின் மன்னர்களும் மாறியிருக்கலாம்.

பல்வேறு காரணங்களால் தென்னிந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு  புலம்பெயர்ந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் காணப்பட்டதாலும்   அவர்கள்  தங்களது இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறி பௌத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாததாலும், அதுவரை நடைமுறையில் இருந்த முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு பௌத்த மதத்தை பின்பற்றும் சிங்கள மொழியில் பேசுபவர்கள் மாத்திரம் காணப்பட்ட இலங்கையில்  மேலதிகமாக இந்து மதத்தைப் பின்பற்றும் தமிழ் பேசும் இனக் குழுவொன்றும் தோன்றம் பெற்றிருக்கலாம்.  இந்த மாற்றம் ஏற்பட்ட ஆரம்ப நாட்களில் இது மன்னர்களுக்கும் மத குருமார்களுக்கும் ஒரு பிரச்சினையாக இருந்திருக்கலாம். இந்தப் பிரச்சினையானது சிங்கள பௌத்தரல்லாத அல்லாத எல்லாளன் மன்னர் நீண்ட காலமாக நாட்டை ஆண்டதின் காரணமாக தோன்றியிருக்கலாம்.

இந்த நிலைமை தேவனம்பிய திஸ்ஸ மன்னன் மரணமடைந்து நீண்ட காலம் செல்வதற்கு முன்னரேயே ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக, பழைய அரசர்கள் தீவின் வட பகுதியில் தமது ஆதிக்கத்தை இழந்தனர். பௌத்த தேரர்களுக்கும் அரசர்களுக்கு இருந்த அதே கவலை இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. எல்லாளன் பௌத்தத்த மதத்திற்கு எதிர்ப்பு இல்லை என்றாலும், பௌத்த தேரர்கள் சிங்கள பௌத்த மன்னர்கள் உதவி செய்ததைப் போலவே எல்லாளனிடமிருந்து அவ்வளவு உதவிகளையும் அங்கீகாரங்களையும் பெற்றிருக்க மாட்டார்கள். எல்லாளன்  எவ்வளவு நல்ல நீதியான மன்னராக இருந்தாலும், இந்தக் காரணங்களுக் காக அவரது ஆட்சி பௌத்த துறவி களுக்கும் ஒரு பிரச்சினையாக இருந் திருக்கலாம். மகாவம்சம் எல்லாள மன்னரைப் பற்றிக் கூறும்போது தந்தை மகனுக்குக் காட்டும்  அன்பை விட அதிக நீதி உணர்வைக் காட்டிய ஒரு மன்னர் என  வர்ணித்தள்ளது. அத்தகைய ஒரு மன்னரைத் தோற்கடிப் பதற்கான போரை நியாயப்படுத்துவ தற்காக இது பௌத்த மதத்தைக் காப் பாற்றுவதற்கான போர் என பொது மக்களுக்குக் காட்ட வேண்டும் என் பது அந்த இருசாராருக்கும் தெரிந்தி ருந்ததுடன் அந்த துருப்புச் சீட்டைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் அந்தப் போரிலும் வெற்றியும் அடைந்தனர்.

1ம் விஜயபாகு மற்றும் 2ம் பராக்கிரமபாகு

ஆனால், துட்டகைமுனுவைப் போன்று ஏனைய மன்னர்கள் வெளி நாட்டு படையெடுப்பாளர்களுக்கு எதிரான போர்களில் மதத்தை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தவில்லை. இதற்குக் காரணம், சமூகம் இரண்டு இனம் இரண்டு மதமாக மாறியிருந்த துடன் மன்னர்களும் இரண்டு மதங்கள் மற்றும் இரண்டு இனங்களின் மன்னர்களாக மாறியிருந்தனர்.

துட்டகைமுனுவுக்கு  பின்னர் ஒரு சக்திவாய்ந்த வெளிநாட்டு படை யெடுப்பாளருக்கு எதிராக போராடி நாட்டை ஐக்கியப்படுத்திய மன்னர்  முதலாம் விஜயபாஹு (1055-1100). அவர் எல்லாளர் போன்ற ஒரு மன்ன ருடன் அல்லாமல்,  77 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த  பௌத்த ஆலயங் களுக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்திய சக்திவாய்ந்த சோழ ஆட்சியாளருக்கு எதிராக போராட வேண்டியிருந்தது. ஆனால் விஜயபாஹு மன்னர் அந்தப் போரை ஒரு மதப் போராக மாற்ற வில்லை.

முதலாம் விஜயபாஹு மன்னருக் குப் பிறகு ஆட்சியில் இருந்த ஒரு சக்திவாய்ந்த வெளிநாட்டு படையெடுப்பாளருக்கு எதிரான போர் வெற்றியின் பின்னர் நாட்டை ஒன்றி ணைத்த கடைசி மன்னராக  பராக்ரமா பாஹு II (1236-1278) மன்னர் கருதப் படலாம். இலங்கை மீது படையெடுத்த அனைத்து படையெடுப்பாளர்களிட மும் மிக பயங்கரமான மற்றும் தீவிர பௌத்த எதிர்ப்பு படையெடுப்பாள ராக கருதக்கூடிய கலிங்க மாகனுடன் அவருக்குப் போராட வேண்டியிருந் தது. கலிங்க மாகானுக்கு எதிரான போரை அவர் ஒரு மதப் போராக மாற்றவில்லை. இந்த இரண்டு மன்னர் களைப் போலவே, வெளிநாட்டு படையெடுப்பாளர்களுக்கு எதிராக யுத்தமின்றி நாட்டை ஐக்கியப்படுத்திய மீதமுள்ள இரண்டு மன்னர்களும், முதலாம் பராக்கிரமபாகு (1153-1186) மற்றும் மன்னர் ஆறாம் பரக்ரமபாஹு (1415-1467) ஆகியோர் பௌத்தத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக பௌத்த ஆலயங் களைக் கட்டிய அதே நேரம் இந்துக்  கோயில்களையும் அவர்கள் கட்டினர். பௌத்த ஆலயங்களுக்காக கிராம நிலங்களை வழங்கியதுபோல் , ​​இந்து கோவில்களுக்காவும் நிலங்கள் வழங் கப்பட்டன. அரிதான விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும், துட்டகைமுனவுக்குப் பிறகு இலங்கை மன்னர்கள் கூடுதல் குறைவாகவோ இரண்டு மதங்களைப் பின்பற்றும் மன்னர்களாகவே காணப் பட்டனர். பின்னர் அதுவே மன்னர் களின் பொதுப் பன்பாகவும் மாறியது.

மன்னர்களின் இந்தக் கொள்கைக்கு ஏற்ப வழிபாட்டுத் தலங்களின் தோற் றத்திலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. பக்தர்கள் வழிபடும் முறையும் அதற் கேற்ப மாறியது. பௌத்த கோவில் களில் சிவன், விஷ்ணு போன்ற முக்கிய இந்து தெய்வங்களையும், அதனுடன் இணைந்த இந்து தெய்வங் களையும் வணங்குவதற்கான தேவால யங்கள் அமைக்கப்பட்டன. சிங்கள பௌத்தர்கள் பௌத்த  வணக்கங் களை பின்பற்றியதுடன்  இந்து கடவு ளர்களிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களையும்  பெற்றுக்கொண்டனர். பௌத்த பிக்கு களும் தேவலாயாவுக்குச் சென்று மன்னருக்கு பிரிதி வழங்கியுதுடன், கடவுள்களிடமும் பிரார்த்தனை செய்தனர்.

(தொடரும்)

 

 

 

 

 Source link

மியன்மார்: என்ன நடக்கிறது அங்கே? – Meelparvai Website

மியன்மார்: என்ன நடக்கிறது அங்கே? – Meelparvai Website


– றவூப் ஸெய்ன்

பெப்ரவரி 01 இல் எதிர்பாராத விதமாய் மியன்மார் இராணுவம் ஆன்சாங் சூகியையும் அவரது அரசாங்கத்தின் முக்கிய தலைவர்களையும் கைதுசெய்து சிறைப்படுத்தியதோடு, நாட்டில் இராணுவ ஆட்சியைப் பிரகடனம் செய்தது. இராணுவத் தளபதி மின் ஆங் லாஈங் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்திய தலைவராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளதோடு, பெயரளவில் ஜனாதிபதியாக மின்ட் ஸ்வே எனும் இன்னொரு இராணுவ அதிகாரியை நியமித்துள்ளார்.

கடந்த இரு வாரங்களாக அந்நாட்டில் பாரிய மறியல் போராட்டங்களும் வீதி ஆர்ப்பாட்டங்களும் நடந்து வருகின்றன. யங்குங் நகரில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் கலந்துகொண்ட ஆர்ப்பாட்டமும் இடம்பெற்று வருகின்றது. இராணுவ ஆட்சிக்கெதிராக இது போன்ற பாரிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் மியன்மார் வரலாற்றில் முன்னொருபோதும் இடம்பெற்றதே இல்லை.

தலைநகர் நைபீடோவில் இராணுவம் செறிவாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளபோதும், நாட்டின் நிருவாகம் முற்றாக முடங்கிப் போயுள்ளது. அரச ஊழியர்கள் பணிப் பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபடுவதனால் அரச நிருவாகத்தை சுமுகமாக முன்னெடுக்க முடியாமல் இராணுவம் திணறுகின்றது. இதற்கிடையில் பிரிட்டன், ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா ஆகிய நாடுகள் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் மியன்மார் மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளன.

மியன்மார் இராணுவ சதிப் புரட்சியின் மூலம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஜனநாயகப் போராளி எனக் கருதப்படும் ஆங்சாங் சூகியும் அவரைச் சார்ந்தோரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அவர்கள் மீது இராணுவம் பல்வேறு வகையான குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கி வருகின்றது.

இராணுவ சதிப் புரட்சியின் பின்னணி

2020 நவம்பரில் மியன்மாரில் இடம்பெற்ற பொதுத் தேர்தலில் ஆங்சாங் சூகியின் கட்சி வெற்றி பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து இராணுவத்திற்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் உராய்வுகள் ஏற்படத் தொடங்கின. இராணுவப் புரட்சியில் ஈடுபட்ட ஜெனரல்கள் இப்போது ஆங்சாங் சூகியின் கட்சியான ஜனநாயகத்திற்கான தேசிய முன்னணி மீதும் அவரது அரசாங்கத்தின் மீதும் முன்வைக்கும் பிரதான குற்றச்சாட்டு கடந்த தேர்தலில் வாக்கு மோசடியிலும் ஊழலிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்பதே.

மக்கள் ஆதரவு தம் பக்கம் இருக்க, சூகி ஊழல் மோசடியின் மூலம் அதிகாரத்திற்கு வந்துள்ளதாக இராணுவம் குற்றம் சாட்டியது. அவரது சிறைத் தண்டனையை நீடிப்பதற்கு வசதியான புதிய புதிய குற்றச்சாட்டுக்களை அவர் மீது இராணுவம் சுமத்திக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலேயே நாட்டில் மிகப் பெரும் மக்கள் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இராணுவம் ஜனநாயக விரோத சதி நடவடிக்கைக்கு இப்படியொரு காரணத்தைக் கண்டுபிடித்தாலும் கூட மியன்மார் இராணுவ ஜெனரல்கள் அதிகார மோகத்தில் திளைத்தவர்கள் என்பதற்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு. 1886 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனினால் கைப்பற்றப்பட்டு காலனித்துவமயப்படுத்தப்பட்ட மியன்மார் 1948 இல் சுதந்திரம் அடைந்தது. அன்றிலிருந்து 1962 வரை அந்நாட்டில் ஜனநாயகம் சிறிது சிறிதாக தளைத்தோங்கியபோதும் 1962 ஆம் ஆண்டில் ஜனநாயக மாற்றம் முடிவுக்கு வந்தது. அவ்வாண்டில் ஜெனரல் நெவின் இராணுவ சதிப் புரட்சியொன்றை நடத்தி முடித்தார்.

2011 ஆம் ஆண்டு வரை இராணுவ ஆட்சியே அங்கு நிலைபெற்றது. சுமார் அரை நூற்றாண்டு காலம் நீடித்த இந்த இராணுவ ஆட்சியில் அதிகாரத்தின் தெவிட்டாத சுவையை அனுபவித்த இராணுவத்தினர் 2012 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இடம்பெற்ற ஜனநாயக மாற்றங்களை சகித்துக் கொள்ளவில்லை. ஜனநாயகத்திற்காகக் குரல் கொடுத்து வந்த சூகி நீண்டகாலமாக வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டார். 2015 இல் இடம்பெற்ற தேர்தலில் அவரது கட்சி வெற்றி பெற்றது.

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 2020 நவம்பரில் இடம்பெற்ற தேர்தலில் ஆங்சாங் சூகியின் ஜனநாயகத்திற்கான தேசிய லீக் பெரும்பான்மை ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது. நாட்டில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இடம்பெற்று வந்த இந்த ஜனநாயக மாற்றங்கள் இராணுவ சர்வதிகாரத்திற்கு ஓர் அச்சுறுத்தல் என்று இராணுவம் கருதியதனால் 2021 ஐ இலக்கு வைத்து சதிவலை பின்னப்பட்டது. சூகி பதவியிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டு இராணுவம் அதிகாரத்தை தன்வசம் எடுத்துள்ளது.

இன்னொரு பொதுத் தேர்தலை நடத்தி அறுதிப் பெரும்பான்மை பெறும் கட்சியிடம் அதிகாரத்தைக் கைமாற்றம் செய்வதற்கு தாம் தயார் என இராணுவம் அறிவித்துள்ளது. ஆனால், தேர்தல் எப்போது நடக்கும் என்பது குறித்தோ அமைதி வழி அதிகார மாற்றம் எப்போது நிகழும் என்பது குறித்தோ இராணுவம் அறிவிக்கவில்லை.

அரசியலமைப்பில் இராணுவத்திற்குள்ள அதிகாரம்

1962 முதல் 2011 வரை சுமார் ஐந்து தசாப்தங்கள் இராணுவ ஆட்சி நடைபெற்ற மியன்மாரில் 2008 இல் ஓர் முக்கிய மாற்றம் நிகழ்ந்தது. இராணுவத்திற்குச் சார்பாக அரசியலமைப்பில் திருத்தங்களை இராணுவ ஜெனரல்கள் மேற்கொண்டனர். அதில் இரண்டு திருத்தங்கள் முக்கியமானது. பாராளுமன்றத்தின் மொத்த ஆசனங்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு இராணுவத்திற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பது முதல் திருத்தமாகும். அதேபோன்று நாட்டின் உள்விவகார அமைச்சு, பாதுகாப்பு அமைச்சு, எல்லை நாடுகளுடனான விவகாரங்கள் ஆகிய மூன்று முக்கிய அமைச்சுப் பொறுப்புக்கள் இராணுவத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

2011 இற்குப் பின்னர் இடம்பெற்ற அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் இத்திருத்தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்தன. மியன்மார் பாராளுமன்றத்தின் மொத்த ஆசனங்கள் 440 ஆகும். அரசியலமைப்பு மாற்றத்தின்படி 330 உறுப்பினர்களையே மக்கள் தேர்தல் மூலம் நேரடியாகத் தெரிவுசெய்வார்கள். எஞ்சியுள்ள 110 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இராணுவத்திலிருந்து நியமிக்கப்படுவார்கள். அவர்களை முப்படைகளின் தளபதி தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி நியமிப்பார். ஆக, ஆங்சான் சூகி கனவு கண்டது போல் முழு நிறைவான ஜனநாயகம் மியன்மாரில் இன்னும் மலரவில்லை. ஏற்கனவே பாராளுமன்ற அரசியலில் இராணுவத்தின் தலையீடு குறிப்பிட்டளவு இருந்த நிலையிலேயே இந்த இராணுவ சதிப் புரட்சி நிகழ்ந்துள்ளது.

அதேவேளை, ஜனநாயகத்தைச் சூருட்டி எந்த நேரத்திலும் குப்பைத் தொட்டியில் வீசும் அளவுக்கு முக்கிய அமைச்சுப் பொறுப்புக்களை இராணுவமே வகித்து வருகின்றது. இந்நிலைமைகள் மியன்மாரில் ஜனநாயகம் தப்பிப் பிழைப்பதற்கு மிகப் பெரும் சவாலாக இருந்து வருகின்றது.

இராணுவ ஆட்சி நிலைக்குமா?

மியன்மார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுள் ஒன்று. தேரவாத பௌத்தத்தைப் பின்பற்றும் இந்த நாடு பழமைவாதத்தாலும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளாலும் நிரம்பி வழிகின்றது. 300 இற்கும் மேற்பட்ட இனக் குழுமங்கள் வாழும் ஒரு வித்தியாசமான நாடு இது. வடக்காகவும் வடகிழக்காகவும் சீனா எல்லை நாடாக அமைந்துள்ளது. தென்கிழக்காக தாய்லாந்தும் லாவோஸும் காணப்படுகின்றன. மியன்மாரின் தெற்கில் அந்தமான் தீவுகளும் மேற்குப் புறம் பங்களாதேஷும் வடமேற்குப் புறமாக இந்தியாவும் அமையப் பெற்றுள்ளன.

தென்கிழக்கு ஆசியாவின் (ASEAN) பிரதான பிராந்தியக் கூட்டணியான ‘ஏசியன்’ என்ற அமைப்பில் இந்நாடு அங்கத்துவம் வகிக்கின்றபோதும் மியன்மார் தனித் தீவாகவும் ஒரு மூடுண்ட நாடாகவுமே இருந்து வருகின்றது. அதற்கான பிரதான காரணம் நீண்டகாலமாக இராணுவ சர்வதிகாரம் அங்கு நிலைத்தமையே.

இந்தோ-சீன நாடுகளான வியட்நாம், லாவோஸ், கம்போடியா மற்றும் புரூணை, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேசியா, மலேசியா ஆகியவை ஏசியான் அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் ஏனைய தென்கிழக்காசிய நாடுகளாகும். இதில் கம்போடியாவில் மாத்திரமே மியன்மாரைப் போன்று இராணுவ சதிப் புரட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஏனைய அனைத்து நாடுகளிலும் ஜனநாயக விழுமியங்கள் நிலைபெற்றுள்ளன. தற்போது இந்தோனேசியா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் மியன்மாரின் அரசியல் நெருக்கடிகள் குறித்து கலந்துரையாடி வருகின்றன. அமைதி வழிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பொதுமக்கள் மீது இராணுவம் ஆயுதங்களைப் பிரயோகிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் ஜனநாயக வழியில் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் இதற்கு ஆசியான் மாநாட்டை உடனடியாகக் கூட்ட வேண்டும் என்றும் இரு நாட்டு வெளிவிவகார அமைச்சர்களும் இணை அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளன.

ஐம்பது ஆண்டுகள் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியிருந்த இராணுவம் அதனை இழந்து சரியாகப் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மீளவும் அதனைக் கைப்பற்றியுள்ளதனால் ஜனநாயகவாதிகளுக்கு மீளவும் இடம்கொடுக்குமா என்பது ஐயத்திற்குரியதே.

சூகி சார்பாக ஆஜராகியுள்ள சட்டத்தரணி கடந்த வாரம் பிபிசிக்கு வழங்கிய செவ்வியில், சூகியின் மீது இராணுவம் பல்வேறு விதமான அடிப்படைகளற்ற குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கி வருவது குறித்து தான் சந்தேகிப்பதாகவும் மீளவும் பல்லாண்டுகள் அவரை சிறையில் வைப்பதற்கு இராணுவம் சதித் திட்டம் தீட்டுவதாகவும் அந்த சட்டத்தரணி இராணுவத்தைக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மக்கள் நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மீதும் இராணுவம் மூர்க்கத்தனமாக செயல்படுகின்றது.

ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்காவுடன் இராணுவ ஜெனரல்களுக்கு நெருக்கமான உறவுகள் இல்லை. ஆனால், எல்லைப் புற நாடான சீனாவுடன் கடந்த காலங்களில் இராணுவம் நெருங்கிச் செயற்பட்டு வருகின்றது. அரக்கானை அண்டியுள்ள சித்துவே துறைமுகம் 100 ஆண்டுகளுக்குள் சீனாவுக்குக் குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்வர்கள் இராணுவ அதிகாரிகளே. சீனா புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள எரிவாயு மற்றும் பெற்றோலியத் துறையில் முதலீடு செய்துள்ளது. வீழ்ச்சியடைந்துள்ள மியன்மாரின் பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு சீனாவின் உதவிக் கோரியுள்ள இராணுவம், தொடர்ந்தும் அதிகாரத்தைத் தக்கவைப்பதற்கான மூலோபாயங்களில் கவனம் குவித்து வருகின்றது. இராணுவத்தின் இந்த நகர்வுகள் மீளவும் மியன்மாரில் ஜனநாயக ஆட்சி மலருமான் என்ற ஐயத்தை உருவாக்கி வருகின்றது.

எவ்வாறாயினும், சர்வதேச நாடுகள் மியன்மாரின் இராணுவ ஆட்சியை அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள். ஆனால், சீனா இராணுவ ஆட்சிக்கு முண்டுகொடுக்கும் பட்சத்தில் அது தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பிற இந்தோ-சீன நாடுகளிலும் மியன்மார் இராணுவப் புரட்சி தாக்கம் செலுத்துமா என்பது குறித்தும் ஆய்வாளர்கள் தமது கவனத்தைக் குவித்து வருகின்றனர். மியன்மார் இராணுவம் ஆட்சியிலிருந்த காலத்தில்தான் அந்நாட்டுக்குச் சமீபமாக இருந்த அரக்கான் சுதந்திர முஸ்லிம் குடியரசு மியன்மாருடன் இணைக்கப்பட்டது.

1962 இல் நடந்த இராணுவப் புரட்சியை அடுத்து அரக்கானில் வாழ்ந்த ரோஹிங்ய முஸ்லிம்கள் மீது வன்முறைகள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டன. 1970 களுக்குப் பின்னர் அவர்கள் நாட்டை விட்டு படிப்படியாக வெளியேற்றப்பட்டனர். 2018 இல் 7 லட்சம் ரோஹிங்யர்கள் இரண்டு வார இடைவெளியில் நாட்டை விட்டு விரட்டியடிக்கப்பட்டனர். இன்று அவர்கள் பங்களாதேஷின் கொக் பஸாரில் அகதிகளாக அலைக்கழிந்து வருகின்றனர். எஞ்சியுள்ள ரோஹிங்யர்கள்  மீளவும் இராணுவ ஆட்சியின் கீழ் திணறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இனச் சுத்திகரிப்பில் ஈடுபட்ட இராணுவம், அங்கு எஞ்சியுள்ள ரோஹிங்யர்களையும் மீளவும் வேட்டையாடுமா என்ற அச்சம் ரோஹிங்யர்களைப் பீடித்துள்ளது.

இத்தகைய பல்வேறு சவால்களை உருவாக்கியுள்ள இராணுவ சதிப் புரட்சி முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதே பிராந்திய நாடுகளினதும் உலக நாடுகளினதும் எதிர்பார்ப்பாகும். ஆனால், மியன்மார் இராணுவம் இதற்கு இடம்கொடுக்குமா என்பதே இப்போதைக்குள்ள கேள்வியாகும்.

மியன்மார்    –              தென்கிழக்காசிய நாடு

பரப்பரளவு 676,552 சதுர கி.மீ.

மக்கள் தொகை 53 மில்லியன்

நாணயம் – யாத்

பிரதான மொழி – பேர்மிஷ்

தற்போதைய இராணுவத் தலைவர் – மின் ஆங் லாஈன்

மதம் தேரவாத பௌத்தம்

எல்லைப் புற நாடுகள் சீனா, இந்தியா, பங்களாதேஷ், லாவோஸ், வியட்நாம், பூட்டான், தாய்லாந்து

பிரதான ஏற்றுமதி – தேக்கு மரம், முத்து, பவளம், மாணிக்கம்

முதலீட்டு நாடுகள் – சீனா, தென்கொரியா

 

வரலாற்றுச் சுருக்கம்-:

1057 – மன்னன் அனவ்ரதா மியன்மார் அரசை நிறுவினான்.

1531       – தொங்கு அரச பரம்பரை ஆட்சி

1886 – பிரித்தானிய காலனித்துவம்

1948 – அரசியல் சுதந்திரம்

1962 – இராணுவப் புரட்சி (ஒரு கட்சி சோசலிஸ முறைமை)

1990 – ஜனநாயகத்திற்கான தேசிய லீக் தேர்தலில் வெற்றி, இராணுவம் மறுப்பு

2011 – சிவிலியன் அரசு

2015 – என்எல்பி தேர்தலில் வெற்றி (ஜனநாயக ஆட்சி)

2021 – பெப்ரவரி 01 இராணுவப் புரட்சிSource link

Japanese website developer maps areas with ‘annoying’ kids

Japanese website developer maps areas with ‘annoying’ kids


How to make Gyoza dumplings. I usually make them with ready-made gyoza skins, but I heard that it is difficult to get ready-made skins in your country.So, no matter where you are in the world, if you follow this recipe, you will be able to make the best dumplings. (Kimono Mom)

Source link

External Affaors Minister Jaishankar unveils India’s BRICS website

External Affaors Minister Jaishankar unveils India’s BRICS website
External Affairs Minister on Friday launched India’s website for five-nation grouping


India assumed chairmanship of (Brazil-Russia-India-China-South Africa) this year when the bloc is celebrating its 15th anniversary.is known as an influential bloc that represents over 3.6 billion people, or half of the world’s population. Its member countries have a combined GDP of USD 16.6 trillion.


Jaishankar unveiled the website, “http://www.brics2021.gov.in”, at a ceremony at the BRICS Secretariat at Sushma Swaraj Bhawan here.


“Under the theme BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation, India’s approach is focused on strengthening collaboration through continuity, consolidation and consensus,” the Ministry of External Affairs (MEA) said.


It said the priorities for BRICS during the year include reform of the multilateral system, counter-terrorism cooperation, technological and digital solutions for sustainable development goals and enhancing people-to-people cooperation.


The dedicated website will maintain an updated and dynamic information repository and will display all relevant information for BRICS, along with documents, press releases and media gallery, and a registration platform for events planned over the year, the MEA said.

(Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

Dear Reader,

Business Standard has always strived hard to provide up-to-date information and commentary on developments that are of interest to you and have wider political and economic implications for the country and the world. Your encouragement and constant feedback on how to improve our offering have only made our resolve and commitment to these ideals stronger. Even during these difficult times arising out of Covid-19, we continue to remain committed to keeping you informed and updated with credible news, authoritative views and incisive commentary on topical issues of relevance.

We, however, have a request.

As we battle the economic impact of the pandemic, we need your support even more, so that we can continue to offer you more quality content. Our subscription model has seen an encouraging response from many of you, who have subscribed to our online content. More subscription to our online content can only help us achieve the goals of offering you even better and more relevant content. We believe in free, fair and credible journalism. Your support through more subscriptions can help us practise the journalism to which we are committed.

Support quality journalism and subscribe to Business Standard.

Digital Editor

Source link

S Jaishankar Unveils India’s BRICS Website

S Jaishankar Unveils India’s BRICS Website


S Jaishankar Unveils India's BRICS Website

S Jaishankar unveiled the website, “http://www.brics2021.gov.in”, at a ceremony at BRICS Secretariat.

New Delhi:

External Affairs Minister S Jaishankar on Friday launched India’s website for five-nation grouping BRICS.

India assumed chairmanship of BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa) this year when the bloc is celebrating its 15th anniversary.

BRICS is known as an influential bloc that represents over 3.6 billion people, or half of the world’s population. Its member countries have a combined GDP of USD 16.6 trillion.

S Jaishankar unveiled the website, “http://www.brics2021.gov.in”, at a ceremony at the BRICS Secretariat at Sushma Swaraj Bhawan here.

“Under the theme BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation, India’s approach is focused on strengthening collaboration through continuity, consolidation and consensus,” the Ministry of External Affairs (MEA) said.

Newsbeep

It said the priorities for BRICS during the year include reform of the multilateral system, counter-terrorism cooperation, technological and digital solutions for sustainable development goals and enhancing people-to-people cooperation.

The dedicated website will maintain an updated and dynamic information repository and will display all relevant information for BRICS, along with documents, press releases and media gallery, and a registration platform for events planned over the year, the MEA said.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a syndicated feed.)Source link

போர்த்துக்கேயர் மாயாதுன்னை போர்களில் முஸ்லிம்கள் – Meelparvai Website

போர்த்துக்கேயர் மாயாதுன்னை போர்களில் முஸ்லிம்கள் – Meelparvai Website


ஏற்கனவே இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் குறிப்பிட்டது போன்று விஜயபாகு படுகொலைக்குப் பின்னர் ஏற்பட்ட முக்கிய மாற்றங்களில் ஒன்று சீதவாக்கை ராஜ்யத்தின் தோற்றமாகும். முஸ்லிம்கள் செறிவாக வாழ்ந்த கொழும்புப் பிரதேசம் கோட்டை ராஜ்யத்தின் கீழிருந்தது. புவனேகபாகு அதனைக் கட்டுப்படுத்தி வந்தான்.

1521 இல் விஜயபாகு கொலை நிகழ்ந்ததன் பக்கவிளைவாக சீதவாக்கை தோற்றம் பெற்றது. தற்போதைய அவிஸ்ஸாவெல்ல நகருக்கு அண்மையில் களனி கங்கையின் ஆற்றுப் படுக்கையை அண்டிய பிரதேசமே சீதவாக்கை என்ற சாம்ராஜ்யமாக உருவாக்கப்பட்டது. இது ஏற்கனவே விஜயபாகுவின் காலத்தில் கோட்டை இராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சீதவாக்கையை மன்னன் மாயாதுன்னை உருவாக்கினான். அவன் புவனேகபாகுவின் ஆட்சிக்குட்பட்ட கோட்டை இராஜ்யத்தில் போர்த்துக்கேயர் ஊடுருவுவதை மூர்க்கமாக எதிர்த்து நின்றான். அந்நியப் படையெடுப்பில் நாடு பெரும் ஆபத்தைச் சந்திக்கும் என எண்ணியதனால் மாயாதுன்னைக்கு ஆதரவாக முஸ்லிம்களும் களமிறங்கினர்.

போர்த்துக்கேயர் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்பதால் மட்டும் மாயாதுன்னை அவர்களை எதிர்க்கவில்லை. மாறாக, அவர்கள் உள்ளூர் மக்களை ஏமாற்றிச் சுரண்டுவதையும் அடக்குவதையும் அவன் நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தான். இதனால், முழு நாட்டையும் அவர்கள் கைப்பற்றி விடுவார்கள் என்று அச்சமடைந்த அவன், கடைசிவரை போர்த்துக்கேயரை எதிர்த்துப் நின்றான். இதனால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பல போர்களை அவன் நடத்த வேண்டியிருந்தது. சிலபோது அவன் அடைந்த தோல்விகள் அவனைச் சோர்வடையச் செய்யவில்லை. காரணம், அவனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அத்தனை போர்களிலும் முஸ்லிம்கள் அவனுக்குப் பக்க பலமாகவும் போர் வீரர்களாகவும் நின்று ஒத்துழைப்பு வழங்கினர்.

சீதவாக்கை மன்னன் மாயாதுன்னைக்கும் கோட்டை ராஜ்ய மன்னன் புவனேகபாகுவுக்கும் இடையே மோதல் தொடங்கியபோது நீண்டகாலமாக கோட்டை இராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்களுடன் நல்லுறவைப் பேணி வந்த புவனேகபாகு போர்த்துக்கேயருடன் கொண்ட புதிய உறவினால் முஸ்லிம்கள் மீதான அனுதாபத்தை கைவிடத் தொடங்கினான்.

வியாபாரத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்திய முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவன் தொடக்கத்தில் தயங்கியபோதும், பின்னர் போர்த்துக்கேயரின் வற்புறுத்தலுக்கு அடிபணிந்தான். போர்த்துக்கேயர் கோட்டையிலிருந்து முஸ்லிம்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று புவனேகபாகுவிடம் முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு இசைந்தான். இதனால், 1526 இல் முஸ்லிம்கள் கோட்டை இராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். அதற்கான கால அவகாசம் மூன்றே மூன்று நாட்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இச்சூழலைப் பயன்படுத்தி சீதாவாக்கை மன்னன் மாயாதுன்னை கோட்டையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லிம்களை தனது ராஜதானியில் குடியமர்த்தினான். முஸ்லிம்களைப் படைவீரர்களாகப் பயன்படுத்தலாம் எனவும் அவர்கள் மூலம் வெளிநாடுகளிலிருந்து படையுதவியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவும் அவன் கருதியமையே முஸ்லிம்களை அவ்வாறு குடியமர்த்தியமைக்கான காரணங்கள் எனக் கூறப்படுகின்றது.

அதேவேளை, இக்காலப்பகுதியில் தென்னிந்தியாவின் கள்ளிக் கோட்டையை ஆண்டு வந்த மன்னன் செமரினிடமிருந்து படைக் கல உதவிகளைப் பெற்றுத் தரக் கூடிய அரசியல் தூதுவர்களாகவும் முஸ்லிம்களைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று மாயாதுன்னை எண்ணினான்.

சீதாவாக்கை மீதும் போர்த்துக்கேயர் தாக்குதல் நடத்தினர். எனினும், அவர்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு மாயாதுன்னை முஸ்லிம்களைப் பயன்படுத்தினான். மாயாதுன்னையின் மரணத்திற்குப் பின்னர் அவனது மகன் டிங்கிரி பண்டார முதலாம் இராஜசிங்கன் என்ற பெயரில் சீதாவாக்கையின் ஆட்சியைக் கையேற்றான். டிங்கிரி பண்டாவின் ஆட்சிக் காலம் முடியும்வரை அவன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக போர்த்துக்கேயருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்துகொண்டிருந்தான்.

இவ் யுத்தங்கள் அனைத்திலும் போல் முஸ்லிம்கள் பங்குகொண்டனர். போர்த்துக்கேயர் கொழும்பில் நிர்மாணிக்க முனைந்த கோட்டையை முதலில் எதிர்த்தவர்கள் முஸ்லிம்களே. அதேவேளை, புவனேகபாகு உதவிக்கழைத்த போர்த்துக்கேயரை மாயாதுன்னையின் படையுடன் இணைந்து எதிர்த்து நின்றவர்களும் முஸ்லிம்களே.

கள்ளிக் கோட்டையிலிருந்து போர் அனுபவம் பெற்ற பச்சி மரிக்கார், குஞ்சலி மரிக்கார், அலி இப்றாஹீம் ஆகியோரை இலங்கைக்கு வரவழைத்து மாயாதுன்னையின் பக்கம் நின்று போராடுவதற்கு வசதி செய்தவர்களும் முஸ்லிம்களே.Source link

அசாதாரண நடத்தைகளுக்கான காரணங்கள் – Meelparvai Website

அசாதாரண நடத்தைகளுக்கான காரணங்கள் – Meelparvai Website


மனிதர்கள் உளநோய்களுக்கு உட்பட்டு அசாதாரண நடத்தைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை நாம் மூன்று பிரதான வகைகளில் உள்ளடக்கலாம்.

  1. உயிரியல் காரணிகள்
  2. உளவியல் காரணிகள்
  3. சமூக கலாசாரக் காரணிகள்

உயிரியல் காரணிகளில் உள்ளத்திற்கும் மூளைக்கும் இடையிலான இயல்பான தொடர்புகள் பாதிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் முக்கிய காரணிகளாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன. அதாவது, உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் இடையில் மிக நெருங்கிய தொடர்புகள் உள்ளன. பரம்பரை அலகுகள் கடத்தப்படும்போது ஏற்படுகின்ற அசாதாரண நிலைமைகள் (Genetic Mutation) குழந்தைகளிலும் பின்னர் வயதானவர்களிலும் அசாதாரண நடத்தைக்குக் காரணமாகலாம்.

விபத்து போன்றவற்றால் மூளையில் ஏற்படக் கூடிய பாதிப்பு ஒருவரில் அசாதாரண நடத்தைகளை உருவாக்கலாம். அதாவது, ஒருவரது மூளை, நரம்புத் தொகுதி என்பவற்றைப் பாதிக்கக் கூடிய அனைத்துக் காரணிகளும் உயிரியல் சார்ந்த காரணிகளில் உள்ளடங்கும். விபத்து, பரம்பரை உடல் நோய் என்பன மூளையையும் நரம்புத் தொகுதியையும் பாதிக்கக் கூடிய பிரதான காரணிகளாகும். இவற்றால் நரம்புத் தொகுதியில் உருவாகும் இரசாயன, மின் மாற்றங்கள் சீர்குலைந்து ஒருவரது உள நடத்தையை அது பாதிக்கலாம்.

உளவியல் காரணிகள் அசாதாரண நடத்தைக்குப் பங்களிக்கின்ற மற்றொரு பிரதான காரணியாகும். அன்பு, பாதுகாப்பு கிடைக்காமை, நிராகரிப்பு, கரிசனைக் குறைவு ஆகியன பிள்ளைப் பராமரிப்புக் காலத்தில் நிகழுமாயின் அவை பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி உளக் கோளாறுகளுக்குக் காரணமாகலாம்.

சிக்ங்மன் பிரொய்டின் கருத்தின்படி உளப் பாலியல் பருவங்களின் விருத்தியின்போது குறிப்பிட்ட சில பருவங்கள் தொடர்ந்து விருத்தியடைவதில் தடை ஏற்படின் அக்கட்டத்தில் ஏற்படும் நிலைநிறுத்தல் (Fixation) உளப் பிறழ்வுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

கார்னர் என்பவர் உளவியல் காரணிகளைப் பின்வருமாறு விளக்குகின்றார். சந்தர்ப்ப சூழல்களால் ஏற்படும் மனவெழுச்சிக் குழப்பங்கள், பூர்த்தியடையாத தேவைகள், பிள்ளைப் பருவத்தில் ஏற்படும் கற்றல் குறைபாடுகள், திடீரென ஏற்படும் சிந்தனைக் குழப்பங்கள், சீரற்ற மனிதத் தொடர்புகள், உளக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

மொத்தத்தில் பரம்பரைக் காரணிகளால் ஏற்படும் உள மாறாட்டம் குழந்தைப் பருவ அனுபவங்கள் திடீரென ஏற்படும் சிந்தனைக் குழப்பங்கள் ஆகிய உளவியல் காரணிகளால் அசாதாரண நடத்தைகள் தோற்றம் பெற முடியும்.

அசாதாரண நடத்தைகள் அல்லது உளக் கோளாறுகள் நேரடி உயிரியல் காரணிகளாலும் உளவியல் காரணிகளாலும் மட்டுமன்றி, சமூக கலாசார காரணிகளாலும் தோற்றம் பெறுகின்றன. ஒப்பீட்டு ரீதியில் மனிதன் வாழும் சூழல் அவனது நடத்தையை பெருமளவு பாதிக்கின்றது. குறிப்பாக பொருளாதார நிலை, மனிதனின் உள ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது. வசதியுள்ளவன் சற்று மகிழ்ச்சியாகவும் வறுமைப்பட்டவன் சிலபோது உளஆரோக்கியத்தை இழந்தவனாகவும் காணப்படுகின்றான்.

இன அடக்குமுறை, சில சமய நம்பிக்கைகள், பால் வேறுபாடு, குறைந்த கல்வித் தரம், அதீத நகரமயமாக்கம் போன்ற சமூக கலாசார காரணிகள் மனித நடத்தைகளில் பெரும் செல்வாக்குச் செலுத்துவதனால் அவை உளப் பாதிப்புக்கும் அசாதாரண நடத்தைகளுக்கும் கூட காரணமாகலாம் என்பதை உளவியலாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.Source link